24 janv. 2007

Ĉu e-planedo misfunkcias?

Eble kelkaj el vi ankaŭ estas jam konstatintaj ke lastatempe la ordo de skribaĵoj en e-planedo ŝajnas nekutime stranga. Ĉu ĝi misfunkcias? Almenaŭ pri mia blogo la problemo okazis tiam kiam mi transiris de la antaŭa versio de Blogger al la nova versio (kiu kongruas Web2 - Bedaŭrinde tiu transiro estis deviga kaj oni ne povis eviti ĝin).

En la antaŭa versio fluo de blogeldonitaĵoj prezentiĝis en formato RSS (ĉu RSS1 aŭ RSS2? mi ne scias tion) kaj la dato de iliaj unuaj eldonoj sur la blogo determinis iliajn ordojn. En la nova versio, la menciita fluo prezentiĝas en formato atom.xml kaj en ĝi la ordo de enhavoj determiniĝas per dato de iliaj lastaj aktualiĝoj. Tiam kiam mi aldonas ion al malnova blogero kiu enhavas arkivon de la maldekstraĵoj, ĝi suprenvenas kaj situas super novaj blogeroj.

Tio povas multe ĝeni la uzantojn de e-planedo ĉar kiam ekzemple trovinte tre malgravan erareton en iuj el siaj malnovaj blogeroj oni modifas ĝin, tiu blogero ĵetiĝas super ĉiuj aliaj blogeroj en e-planedo (ankaŭ mi ne ŝatas ke per ĉiu modifo de arkivo de maldekstraĵoj ili venu super pli novaj blogeroj). La menciita problemo en e-planedo eĉ ekzistas pri fluo de eldonitaĵoj de Libera Folio. Ĉu eblas solvi tiun problemon? Bedaŭrinde la retservo Blogger ne permesas min regi super fluo de blogeldonitaĵoj krom se mi uzus eksteran servon por kreii ĝin. Do restas prizorganto de e-planedo. Ĉu li povas trovi solvon por tiu problemo? Ĉu li ŝatas solvi ĝin?

P.S: Notu ke la menciita problemo ne rilatas al la diferenco de formatoj por fluo de blogeldonitaĵoj en la antaŭa kaj la nuna versioj (RSS kaj Atom funkcias kvazaŭ simile).

22 janv. 2007

Scio estas forto

Ĉiudimanĉe la tv-kanalo BBC elsendas la programon Dateline London. En tiu programo anglalingvaj (el Anglujo kaj Usono) kaj neanglalingvaj ĵurnalistoj kiuj laboras en Londono komentas eventojn de la pasinta semajno. Kompreneble ili faras tion en la angla lingvo. Kaj evidente ĉar nuntempe multaj eventoj rilatas la mezorienton do ĵurnalistoj el tiu parto de la mondo ofte ĉeestas la programon. Antaŭ du semajnoj okaze de evento rilate Iranon oni estis invitinta irandevenan ĵurnalistinon kiu loĝas en Londono kaj laboras por iu perslingva ĵurnalo eldonita en tiu urbo. Kiam ŝi parolis mi sentis ke ŝi ne kapablis komforte esprimi sin. Eĉ unufoje ŝi klare ne trovis ĝustan vorton "accommodation" kaj la programprezentanto devis helpi ŝin. Malgraŭ tio ĉio mi devas konfesi ke ŝia angla scipovo estis multe pli bona ol la mia. Mi estis sidinta sur komforta sofo hejmen kaj juĝis ŝin, dum ŝi estis antaŭ kameraoj kaj en malfacila situacio de televida programo [Mi mem en situacioj pli komfortaj ol tio en laboratorio plurfoje forgesas ke tiu elemento per kiu oni stabiligas aparatojn sur la optika tablo en la angla lingvo nomiĝas "screw" - ĉiuokaze la angla lingvo ne estas mia denaska lingvo]. Subite mi pensis tiu lingva malkomforteco de la ĵurnalistino nepre malutilos al la spektantoj de la programo. Ili perdos fortunon por ĝui bonan analizon kiun nepre anglaparolantaj ĵurnalistoj ne povas prezenti ĉar anglaparolanta komentanto ne tiel bone konas la situacion en Irano kiel iu irandevena komentanto.

Mi memoras ke okaze de alia evento en Irako (ĉu ekzekuto de Sadamo? Mi ne memoras tion) iu sama indiĝena specialisto intervjuiĝis en tri diversaj usonaj tv-kanaloj (kun diversaj vestaĵoj kaj ĉiuj tri tv-kanaloj pretendis ke la intervjuoj estas aktualtempaj). Kvazaŭ li estis la sola persono kiu konis la situacion kaj ankaŭ kapablis esprimi sin anglalingve. Oni ne forgesu ke la angla lingvo estas la plej sintrudinta lingvo en la mondo. Nun supozu ke iu franclingva tv-programo serĉus irakan komentanton kiu povas komenti politikajn eventojn (por fari tion la komentanto devas almenaŭ koni alfabeton de la politika scienco) kaj paroli franclingve!

Kvar jaroj post la atakoj en la 11-a de septembro ankoraŭ FBI ne havas sufiĉan nombron da agentoj kiuj adekvate scipovas la araban lingvon. Lingva problemo ne ekzistas nur en FBI. Eĉ la usona aremo ne disponas sufiĉan nombron da tradukistoj (ankaŭ analizantoj kaj propagandistoj) por erao en kiu ĝiaj operacioj kaj intervenoj pli kaj pli bezonas scipovon de la araba (kaj eble la persa) lingvo.

Mi ne estas certa sed sentas ke por kompreni sintenon de iu socio ĉu rivala ĉu malamika aŭ simple la alia, krom ĝia lingvo oni devas kompreni ĝiajn historion, komunan pensmanieron kaj kolektivan psikologion. Eĉ pli ol tio oni devas profunde studi ĝiajn kredojn kaj mitojn. kompreneble tio ne eblas por ordinaraj homoj sed almenaŭ konsilantoj de la registaro kaj decidantoj devas scii tiajn aferojn. Ekzemple kiam Sovetio konsideriĝis minaco por Usono oni multe investis por koni ĝin. Du usonaj sekretarioj pri la eksterlandaj aferoj s-inoj Madeleine Albright kaj Condoleezza Rice ambaŭ estas specialistoj pri Sovetio edukitaj en tiu epoko. Bedaŭrinde mi sentas ke nun en la okcidento ne ekzistas simila konsilantaro specialista pri la mezoriento kaj islamo. Oni povas supozi ke la plej bonan specialistaron pri la araba mondo havu Israelo, sed eĉ tiu lando ofte ne ricevas ĝustajn konsilojn aŭ trafajn analizojn pri sintenoj kaj eventoj en tiu ĉi parto de la mondo.

Tio ĉio koncernis la politikistojn, sed ĉu la pli ordinara publiko ankaŭ povas diponi adekvatajn gvidojn de specialistoj? Mi estas certa ke en viaj naciaj lingvoj vi ne povas trovi multajn trafajn analizojn pri la sintenoj kaj eventoj en la mezoriento. En la okcidento multaj ankoraŭ ne korekte distingas inter iranano kaj arabo, ne konas diferencojn inter sunaistoj kaj ŝijaistoj, ankaŭ la koncepto de diversaj tendencoj (ĉu politikaj ĉu religiaj) en la arab/islama mondo al ili ofte estas tute fremda . Esperantistoj ankoraŭ havas iaman oprtunon por legi skribaĵojn de loĝantoj aŭ devenantoj de tiu parto de la mondo, sed tio ankaŭ maloftege okazas.

Kontakto kaj libero

Miaopinie unu el la plej bonaj Esperantlingvaj revuoj en la mondo estas Kontakto. Mi ĉiam ĝuas ĝian legadon. Jen alvoko de ĝia redaktorino (Ĵenja Amis) por kontribuo en numero pri libero. Ĝis la unuan de marto vi povas ricevigi viajn kontribuojn por tiu ĉi numero de Kontakto.

20 janv. 2007

El Avesto (8)

Fajro Templo
Kaj jen traduko de la sesa kanto de la unua parto (Ahnavajiti) de Gathao :

Ĝia transskribo per la esperanta alfabeto:
vohu gaidi manangha daidi aŝa do daregaju ereŝvajiŝ tu uĥzaiŝ mazda zaratuŝtrai aojong-hvat rafeno ahmaibyaĉa ahura ja daibiŝvato dvaesho ta-urvajama.

Ĝia traduko:
Ho Mastro de la saĝeco (Dio), venu al ni kun donaco de la Bona Penso kaj longa vivo laŭ la Virto tiel kiel estas promesita en via sankta parolo. Donacu al Zoroastro kaj ĉiuj ni potencon por venki fifarantojn.

En tiu ĉi verso oni denove renkontas sopirojn de Mazdaismo; havi Bonan Penson kaj vivi laŭ la Virto. Tiuj diaj donacoj estas promesitaj en sankta parolo de Dio. Sed Zoroastro ankaŭ petas potecon kaj longan vivon por venki fifarantojn. Kvankam en Gathao oni multege vidas deziron por venki kaj superi malbonecon kaj fifarantojn, tamen tiu venko ne atingeblas per detruado aŭ pereado de kontraŭulo. Ankaŭ Zoroastro neniam petas gloran morton aŭ martiriĝon. Fakte Zoroastrismo profunde estas kulto de la vivo. Zoroastrano devas ĉiam deziri vivon kaj deziri ĝin por bonfarado. En Zoroastrismo peti longan vivon por si mem [ankaŭ deziri potencon por fari bonon] ne estas malhumila, orgojla aŭ mempreferema ago. Tio eĉ estas instruo de la religio.

La supera bildo montras fajrotemplon.

16 janv. 2007

Akademia genealogio

Ĉu vi scias vian akademian genealogion? Mi ne konis tiun koncepton. En akademia genealogio oni anstataŭ nomi ĉenon de siaj sinsekvaj prauloj mencias nomojn de sinsekvaj instruistoj kiuj finiĝas per tiu de lia/ŝia propra instruisto. Jen kelkaj ekzemploj: (1), (2), (3), (4), (5).

Bedaŭrinde mi ne scias kiu estis instruisto de mia instruisto (tiu de doktora diplomo) do ne povas mencii mian akademian genealogion. Mi doktoriĝis per gvidoj de D-ro Mehran Mostafavi.

P.S: Mi pensis oni eble povas uzi la vorton "studkonsilanto" anstataŭ la angla termino "Ph.D. advisor" aŭ "thesis advisor". Tio estas profesoro kiu zorgas pri studoj de studento doktoriĝonta.

15 janv. 2007

Spektinda filmo

Filmo ediĝofesto por Bella
Hodiaŭ mi volis skribi pri alia afero. Fakte mi eĉ komencis skribi ĝin. Sed antaŭ ege antaŭeniri en skribo, mi iris ĵeti rigardeton al la televido. Tie estis interesa filmo kiu tute kaptis min, sorĉis min kaj portis min for de mia antaŭa skribaĵo (mi kompletigos tiun skribaĵon pri la unua temo pliposte). Tiu filmo estis plene de beleco. Ĝi rememorigis min kiel simpleco de vivo povas esti valora. La titolo de tiu filmo estis “a wedding for Bellaedziĝofesto por Bella” aŭ “The bread my sweet la pano mia kara”. Plano de la filmo estas ege simpla, mi ne rivelas ĝin ĉi tie, sed ĝia mesaĝo tiom sincera, humana kaj kortuŝa ke mi ĉi-vespere ne kapablas elpensi alian temon por mia blogero.

Tiu filmo estis bonefarita omaĝo al la vivo, al valoroj kiujn oni facile povas forgesi. Ĝi estis pri la amo, vivo kaj tutkompreneble la morto. Ja tiuj universalaj temoj de ĉiu bona rakonto.

Cetere mi ŝatis prezenti tiun bonan blogon kies titolo estas Usono. Ĝuu ĝian legadon.

13 janv. 2007

Pri lastatempaj eventoj

Prezidentoj Bush kaj Ahmadinejxad
Ĉi tiuj du jaroj estas la lastaj jaroj de ĉeestado de s-ro Bush en la blanka domo kiel la usona prezidento. Li nun devas zorgi pri legaco kiun li forlasos post si. Eble pro tio li deziras ke la jaro 2007 devas ĉiumaniere iĝu ia bona jaro por usonanoj. Hastega ekzekuto de Sadamo okazis por havigi bonan novaĵon por la usonanoj. Kvankam nun eĉ la brita ĉefministro, s-ro Blair, asertis ke maniero de tiu ekzekuto ne estis taŭga, tamen oni esperas ke ĝia maltaŭgeco tuj forgesiĝu. La plej negativa aspekto de tiu ekzekuto estis krioj kiuj esprimiĝis dum la evento. La okcidenta medio tre klopodis ŝajnigi ke tiuj krioj estis incitaĵoj kontraŭ Sadamo (ili uzis la anglan vorton “taunt”) dum rigardo al publikigita filmo de la ekzekuto montras ke oni kriis nomon Sadro (la arda malamiko de Usono kaj Prezidento Bush en Irako). Tio devis konsideriĝi plie incitaĵo kontraŭ s-ro Bush kaj ne Sadamo. Kaj oni ne forgesu ke ĉeestantoj de tiu evento estis zorge selektitaj altranguloj de la iraka ŝtato.

Por doni pli da bonaj novaĵoj al usonanoj, la usonaj aviadiloj atakis al foreskapintaj membroj de Al-Kaido en Somalio. Oni devas esti supozinta ke tiu atako konsolos usonanojn. Ĝis nun neniu povas jam konfirmi ke la atakoj trafis siajn celojn. Kaj iuj eĉ raportas pri civilaj mortoj. Ĉiuokaze al mi tiu atako plie ŝajnis kiel venĝo pro humiliga antaŭa malvenko de la usona armeo en Mogadiŝo kaj morto de 18 usonaj soldatoj en 1994.

Post publikigo de la nova plano de Prezidento Bush por konflikto en Irako, Usono ne prokrastis sendi ekstreme fortan kaj tute nemiskompreneblan signalon direkte al la islama respubliko en Irano. La lastatempan areston de iranaj agentoj en Irako oni devas meti apud sendo de nova aviadilportanta ŝipo al la regiono kaj ankaŭ aldoni al tio ĉio dementitajn asertojn rilate eventualan atakon de Israelo per nuklea armilo al Irano. Tiel ŝajnas ke por havigi pli bonan jaron al usonanoj, situacio por la neinteligentaj gvidantoj de la islama respubliko en Irano malpliboniĝas!

12 janv. 2007

Kverelo de gigantoj

Ho ve! Ĉu vi sciis tion? Mi konatiĝis kun Gabriel Garcia Marquez kaj liaj laboroj legante lian ĉefverkon "100 jaroj da soleco". Mario Vargas Llosa ankaŭ ege impresis min precipe kiam mi legis kelkajn el liajn magi-etosajn (magi-realismajn) laborojn. Hodiaŭ legante tiun novaĵon en la ĵurnalo The Guardian mi lernis ke tiuj du gigantoj de la latinamerika literaturo havis longdaŭran kverelon inter si. Feliĉe tiel ŝajnas ke tiu disputo nun estas forsolvita. Baldaŭ eldoniĝos versio de libro de Marquez "100 jaroj da soleco" kies enkondukon estas skribinta Vargas Llosa. Mi jam scias rakonton de la libro sed tre ŝatas legi la enkondukon de Llosa.

9 janv. 2007

Nia bildo

Mi opinias ke oni devas konsideri komputilajn virusojn kiel ia formo de vivo. Mi opinias ke tio diras ion pri naturo de homo, ke la nura vivoformo kiun ni ĝis nun estas kreintaj estas plene detruanta. Ni estas kreintaj vivon laŭ nia propra bildo.

I think computer viruses should count as life. I think it says something about human nature that the only form of life we have created so far is purely destructive. We've created life in our own image.

La angla kosmologo kaj fizikisto, Stefen Havking (Stephen Hawking, 1942 - ).

Amuza animacio

Animacio Pat k. Mat
Ordinare oni atendas por ke plenkreskuloj trovu amuzajn aferojn en tv-programoj kiujn oni speciale produktas por ili. Tiuj programoj ne nur konsistas el filmoj luditaj de vivaj geaktoroj sed ankaŭ animacioj kiel ekzemple South Park, Simpsons, Family Guy k.s. Fakte mi ankaŭ iam spektas tiajn animaciojn kaj foje trovas ilin ja amuzaj. Malgraŭ tio mi devas konfesi ke mi ankoraŭ estas sub impreso kiun mi estas ĉefe ricevinta pro spektado de animacioj produktitaj por infanoj kaj adoleskantoj. La islama revolucio en Irano okazis kiam mi estis 10-jaraĝa. Depost tiam ni malofte spektis usonajn animaciojn ekzemple produktitaj per la firmao Walt Disney (fakte oni post la revolucio dum longa tempo ankoraŭ spektigis la animacion Tom Kaj Jerry). Eble la lasta longa usona animacio kiun mi en Irano spektis estis Bambi kaj mi ankoraŭ memoras kiel pro murdiĝo de ĝia patrino mi ploris.

Tiu manko de usonaj animacioj ne signifas ke ni tute ne ĝuis bonajn animaciojn. Fakte post forviŝo de usonaj animacioj for de la irana televido ni povis ankoraŭ ĝui japanajn kaj orienteŭropajn animaciojn. Ankaŭ tie ankoraŭ oni spektigis animaciojn kiuj temis pri aventuroj de animalaj protagonistoj. Mi ankoraŭ trovas multajn ideojn spektigitajn en superreala animacio kiel Roza Pantero (Pink Panther) ege amuzaj.

Lastatempe mi trovis tekston pri tre amuza animacio kiun ni spektis dum tiu epoko. Ni en Irano konis ĝin per alia titolo sed legante tiun tekston mi ĵus lernis ke korekta titolo de la menciita animacio estas Pat kaj Mat. Ĝi estas produkto de Ĉeĥio kaj mi ne scias kiom da vi havis jam fortunon spekti ĝin en via lando. Sed mi ankoraŭ rememorante ideojn spektigitajn en ĝi ridas kaj admiras genion de ĝiaj kreantoj. Mi eĉ ankoraŭ memoras ĝian muzikaĵon kaj kiel plenkreskulo estas ege ĝoja pro retrovo de tiu tre amuza animacio de mia adoleskanteco.

6 janv. 2007

Venko de Amo

Ripozo en gxardeno
Sekvos vin vico da junuloj kaj junulinoj enkatenigitaj. Tiel via triumfo estos grandioza. Kaj mi, via lasta viktimo kun freŝa vundo, sekvos vin cedema kaj mankatenita. Mi trenos mian novan piedĉenon. Post tio venos, kun manoj ligitaj post siaj dorsoj, Prudento, Honto kaj ĉio alia kiu estas obstaklo kontraŭ Amo. Ĉiuj admiros vin; popolsvarmo kun brakoj etenditaj flanke de vi, laŭte krios “Io Triumphe!” Kareso, Pasio kaj Frenezo estas viaj ĉiamaj eskortantoj. Kun tia trupo vi venkos diojn kaj homojn. Ja! Sen ilia helpo vi estos nuda. Fiera pri via konkero, via patrino aplaŭdos vin el la alta Olimpo kaj disĵetos rozojn super kapo de sia filo. Juveloj sur viaj flugiloj brilos kaj ili ornamos ankaŭ vian hararon. Ĉio splenda de oro kaj vi rajdos vian oran ĉaron. Tiam ankaŭ, se mi konas vin ĝuste, vi ekflamigos sennombrajn pluajn korojn kaj faros multajn novajn vudnojn ĉe via paso. Ho Ve! Eĉ se vi volus, ripozo ne estus por viaj sagoj. Via arda flamo bruligos ĉiujn ĉirkaŭstarantojn.

Venko de Amo, Publius Ovidius Naso (43 a.K. ĝis 17 p.K.)

3 janv. 2007

Ĉu sciinda aŭ scienda?

Kio turnas turne de la tero?
Oni multe aŭdas pri enketoj kaj opinisondadoj kiuj montras multaj usonanoj havas malgrandajn sciojn pri ĝeneralaj informoj. Mi mem iam skribis kiel multaj usonanoj ne scias ĝustajn informojn pri bazaj scioj (ekzemple dum multaj el ili opinias Irano estas ege danĝera lando sed tiuj usonanoj plejofte ne kapablas korekte montri ĝin sur mondomapo). Fakte oni neniam povas kontentige kaj konkrete determini tiujn informojn kiuj devas konsideriĝi sciindaj aŭ sciendaj. Oni povas argumenti ĉar usonanoj elektas prezidenton kies politikoj influos la tutan mondon do ili devas havi bonan scion pri la geopolitikaj aferoj. Tamen tiu ĉi argumento ne estas ege konvinkinta. Ĉiuokaze krom usonanoj aliaj nacioj ankaŭ iam havas malgrandajn sciojn pri sciindaj informoj. Ekzemple en tiu ĉi parto de la tv-programo "qui veut gagner des millions - kiu ŝatas gajni milionon da eŭroj" oni demandas kio turnas turne de la terglobo (proponitaj respondoj luno, suno, marso kaj venuso). La demanditulo ne scias la respondon kaj petas helpon de la publiko. Strange inter ĉeestantoj kiuj respondis la demandon 56% opiniis suno turnas turne de la tero! Ve al la francoj!

2 janv. 2007

Nova jaro, jaro de fripono!

La nova jaro povus esti pli feliĉa por mi! Antaŭ la jarŝanĝiĝo mi ricevis leteron en kiu oni informis ke laŭ decido de la urbaŭtoritatoj de Toronto ekde januaro 2007 la lukosto de apartamentoj en tiu urbo aŭtomate malpliiĝos je 0.67%. Kvankam mi antaŭcertis ke posendantoj de loĝejoj friponos por ne obei tiun ĉi decidon, tamen mi esperis pri ĝi. Hodiaŭ kiam mi iris pagi mian unuan lupagon por la nova jaro 2007 sinjorino kiu estas respondeculo de tiu afero kiel kutime demandis kiom da mono mi devas pagi (ĉar deiversaj homoj pagas diversajn lukostojn - ili ludonas apartamentojn al la plej alta prezo kiun oni povas eltiri de luanto). Mi diris ke antaŭe mi pagis tiom da mono sed ne scias kiom mi devas pagi nun kaj al ŝi montris la leteron. Ŝi diris ĉu vi ne estas jam ricevinta la duan leteron! Tiam mi certiĝis pri ekzisto de friponaĵo. Ŝi diris ke posedanto de la konstruaĵo estas informinta ke kompense de tiu malpliiĝo ili pliigos lukoston je 2%! Tiel vi rajtas konsenti kaj rezigni pri malpliiĝo de lukosto. Tiam ni plu ne pliigos vian lukoston. Mi ne komprenis kiel ili rajtas pliigi lukoston sen antaŭkonsento de luanto sed tiu sinjorino certigis min ke ili rajtas fari tion. Do finfine mi komprenigiĝis ke aŭ mi rezignos pri decido de urbaŭtoritatoj kaj pagos la antaŭan lukoston aŭ mi uzos ĝin sed mia lukosto pliiĝos je 2% - 0.67% = 1.33%!

Mi ankoraŭ rigardas tra nia lukontrakto por trovi laŭ kiu parto de ĝi, posedanto de la konstruaĵo rajtas tiel pliigi lukoston!!