26 août 2010

Kies bildo?

Vi povas senriske supozi, ke vi estas kreinta Dion laŭ via propra bildo* kiam evidentiĝas, ke Dio malamas ĝuste tiujn samajn homojn kiujn vi abomenas.

You can safely assume that you've created God in your own image when it turns out that God hates all the same people you do.

La usona aŭtorino, Anne Lamott.

* Kaj Dio kreis la homon laŭ Sia bildo, laŭ la bildo de Dio Li kreis lin; en formo de viro kaj virino Li kreis ilin (Biblio, Genezo 1-27).

23 août 2010

El Avesto (29)

Pro mia tre longa foresto ĉi-foje mi decidis prezenti tradukojn de ne unu sed kvin versoj de Gathao. Jen traduko de versoj kvin ĝis naŭ de la 30-a ĉapitro de Gathao. Ĉiam en ĝia unua parto (Ahnavaiti).

30-5) Ajo manivo varata je dregvo aciŝta verezjo aŝem ma-injuŝ speniŝto je ĥraoĵdiŝteng aseno vaste jaeĉa ĥŝnaoŝen ahurem haicjaiŝ ŝjaocanaiŝ fraoret mazdam.

El tiuj du spiritoj, la falsa elektas la plej malbonajn agojn. La plej bona spirito tamen vestita de la nepereema lumo de saĝeco elektas la virton. Kaj tion faras ankaŭ tiuj kiuj plaĉas al Dio la plej saĝa (Mazdo), per agi laŭ la virto dum fidas je ĝusteco de la bono.

30-6) Ajo noit ereŝ viŝjata daevcina hjat iŝ a debaoma peremaneng upa-jasat hjat verenata aciŝtem mano, at aeŝemem hendvarenta ja banajen ahum maretano.

Inter tiuj du, la sekvantoj de falsaj dioj ne decidis ĝuste, ĉar je la tempo de decido ili sin trompis. Tiel ili elektis la plej malbonan penson, impetis al kolero kaj nocis la vivon.

30-7) Ahmaiĉa ĥŝatra jasat manangha vohu aŝaĉa da at kehrpem utayuitiŝ dadat armaitiŝ anma aeŝam toi a anghat yaca ajanĝa adanaiŝ pourujo.

Tiu kiu elektas la bonan penson kaj sekvas vojon de la virto, ricevas donacon de eltenemo, firmeco kaj sereneco. Tia persono estu via kaj sukcesu en la malfacilega ekzameno [de la vivo].

30-8) Atĉa jada aeŝam kaena jamaiti aenanĝam at mazda taibjo ĥŝacrem vohu manaĝa voividaiti aeibjo saste ahura joi aŝai daden zastajo drujem.

Kiam sekvantoj de la malbono ricevos punon de siaj fiecoj, tiam ho la plej saĝa, pere de la Bona Penso ili konstatos vian potencon. Ili lernos kiel forlasi la malbonon kaj turni sin al la virto.

30-9) Atĉa toi vaem h-jama joi im feraŝem kerenaun ahum, mazdasĉa ahuronĝo a-mojastra barana aŝaĉa hjat hacra mano bavat jacra cistiŝ anghat maeĉa.

Ni deziras esti inter tiuj kiuj renovigas tiun ĉi vivon kaj progresigas la mondon, ho Mastro de la Saĝeco. Povas esti, ke ni sekvante la virton ricevu vian helpon kiam menso pro dubo malfirmiĝas. Kaj tiel niaj koroj kaj pensoj kuniĝu direkte al vi.

Kelkaj rimarkoj: En Mazdaismo la puno de fiuloj ne estas eterna. La puno estas por ripari kaj instrui. Eltenemo kaj sereneco estas donacoj kiujn bonuloj ricevas. Tio estas en kontrasto kun kutima donaco de venko, forto aŭ riĉeco. Koncepto de homoj kiuj progresigas la mondon kaj renovigas la vivon estas grava en Zoroastrismo. En Zoroastrismo ili estas ordinaraj homoj kiuj plenumas eksterordinarajn taskojn (ĉiuj el ni havas kapablon esti unu el tiaj homoj).

Arkivo de tradukoj de Avesto.

6 août 2010

Mi kaj mezurunuoj

En Usono dum kelkaj unuaj tagoj mi miris pro nekutime malaltaj rapidolimoj je kiuj veturiloj estas permesataj veturi sur stratoj. Ekzemple strato larĝa kiel ŝoseo estas apud la universitato kaj la lima rapido tie estas 40! Iu simile larĝa strato en Kanado nepre havus la liman rapidon almenaŭ je 60. Tiu miro mia ne daŭris ĉar mi post iom da tempo rememoris ke la limaj rapidoj en Kanado estas esprimataj en kilometroj hore dum en Usono ili estas en mejloj hore. Tiel 40 mejloj hore estas 64.37 km/h!

Sama afero validas por aĉeto de manĝaĵoj; en Kanado la prezoj estas afiŝataj por ambaŭ kilogramoj kaj funtoj da manĝaĵoj (mi mem ĉiam kalkulas per kilogramo). En Usono la vendejoj nur afiŝas prezojn por funtoj (la usona funto estas 0.453 kilogramo).

Ho! Kaj kion mi diru pri varmeco? Antaŭ kelkaj tagoj oni en televido avertis pri ekstreme varma vetero en parto de Kansaso kie mi estas. En la averto oni parolis pri temperaturoj kiel 100 gradoj! Mi pro la kutimo nur subkonscie aprezas temperaturojn je gradoj de Celsio (en. Celsius) dum en Usono oni esprimas la veterajn temperaturojn per grado de Fahrenheit. Tiel 100 gradoj de Fahrenheit estas ne tiom terura 38 gradoj de Celsio (kvankam ankoraŭ ege varma tamen ne mortiga)!

Ankoraŭ la plej granda hororo estas alkutimiĝo al ilia maniero skribi datojn. Mi estas jam skribinta pri tio!